Advocatenkantoor Coenders | Arnhem | Scheiden en Personen- en Familierecht

Kosten

Kosten

Tarief

Het kantoor werkt op basis van een uurtarief van € 180,00 tot € 190,00 per uur (exclusief BTW). Welk tarief op uw zaak van toepassing is, is van verschillende factoren afhankelijk zoals aard van de zaak, spoedeisendheid en dergelijke. In een persoonlijk onderhoud vertellen we u hier graag meer over. Wij rekenen geen kantoorkosten boven op het uurtarief.

Het eerste informatieve gesprek van maximaal een half uur is gratis. In dit gesprek kunt u uw probleem aan mr. Coenders voorleggen, waarna zij zal  bezien óf, en zo ja, hoe dit probleem het beste kan worden opgelost.

Als vooraf goed is in te schatten hoeveel tijd een zaak gaat kosten is het ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor de zaak.

 

Geen geld om een advocaat te betalen?

Wanneer uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ´toevoeging´. Een toevoeging betekent dat u van de overheid subsidie krijgt voor de kosten van de rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u een toevoeging kunt krijgen. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand u een eigen bijdrage opleggen die u dient te betalen aan uw advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

Wanneer u naar ons doorverwezen bent door Het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) krijgt u € 58,00 korting op de eigen bijdrage. Tijdens het eerste gesprek kunnen wij u hier eventueel meer over vertellen.

 

Overige kosten

Naast de advocaatkosten  zijn er regelmatig bijkomende kosten zoals griffierechten (de kosten van een procedure voor de rechtbank), uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) of legeskosten (kosten voor het aanvragen van een verblijfs- of andere vergunning).

Het griffierecht moet  u alleen te betalen indien het tot een procedure bij de rechter komt. De hoogte van het griffierecht is van verschillende factoren afhankelijk. U kunt meer informatie hierover vinden op de website van de rechtbanken (www.rechtspraak.nl → Uw situatie → Griffierecht berekenen). Wij kunnen u hier ook meer over vertellen tijdens een persoonlijk gesprek.

Advocatenkantoor Coenders
Willemsplein 44-1 6811 KD Arnhem
E-mail: ­coenders@advocatenkantoorcoenders.nl
T. (026) 2026991
F. (026) 2026992
BTW-nummer: NL001842849B74
Kvk-nummer: 59702915